Blog

做爸媽嘅你,記得要愛錫吓自己

“媽咪,你呢排好似唔係好開心,你話我知,你係傷心,憤怒,害羞定係害怕呢?”
 
最近心情唔好,我以為係兩個小朋友面前掩飾得好好,盡可能保持笑容陪玩陪食陪瞓,點知都係俾大小姐發現咗。
 
然而,我低估咗我負面情緒對佢嘅影響力 - 佢有透露見到媽咪唔開心,佢都好難過。而佢近日嘅行為都俾我感受到,我哋嘅情緒係互相牽動得好緊要。
 
我一直都好鐘意小朋友,事事願意親力親為去陪伴去教去照顧,我成日都話,教佢哋係用盡我一世嘅愛心同耐性,而可以睇住佢哋成長,絶對係開心同好有滿足感。
 
不過,我相信所有媽媽都明白,教育小朋友絶對會有挑戰自己底線同磨蝕耐性嘅時候,加上全職媽媽24小時無停工運作,或者在職媽媽收工趕返屋企將晚餐倒入口然後跟功課陪玩陪瞓,加上呢排work from home困獸鬥式係屋企日夜對住,同一本書讀10次,同一副玩具玩20次,同一句說話講30次,幾愛小朋友都會覺得辛苦勞累。
 
然後,我曾經以為自己可以將呢啲辛苦收埋,但原來我連一個五歲嘅小朋友都呃唔到。
 
我成日都話,最緊要係兩個寶貝開心,想盡辦法令佢哋有快樂嘅童年,但我忘記咗最重要嘅一點係 (我相信好多爸媽都會遺忘咗),
 
因為我哋成日將個焦點擺咗去小朋友度,好易忘記咗照顧自己嘅情緒,而我好相信每個小朋友都希望擁有快樂嘅爸媽,有快樂正面嘅爸媽,先會有開心嘅小朋友。
 
究竟,做啲咩我會快樂呢?
 
呢個問題我諗咗幾日,我發覺所有嘅答案都係同小朋友有關。
 
我需要一個空間去思考一下,而我發覺練習mindfulness係有幫助。大家可以了解下然後試試。
 
你哋呢?仲記唔記得做啲咩係會快樂㗎呢?