Products

Products

暑期自學套裝

HKD 467HKD 399

暑期親子教材優惠

 

三月放暑假 + 留家抗疫,

對小朋友同家長嚟講都係一大挑戰,

停課大半年,家長變老師,好攰啊

呢套中文數學桌遊套裝,

可以同小朋友玩住練中文同數學

唔洗教到勞氣嘔血發脾氣啦

 

適合年齡:幼稚園至初小

 

「趣遊香港」中文遊戲咭:

  • 200道題目訓練常識,解難,觀察及記憶力
  • 100張四素句咭,多種玩法加強造句能力

 

「智擒大盜」數學桌遊:

用小朋友最鍾意嘅兵捉賊遊戲,訓練小朋友:

初級:

-認識100以內數字

-簡單加減數

 

高級:

-熟習乘數表

-100以內四則混合計算

-數字分解

 

玩住學中文同數學,就算暑假要留喺屋企都唔洗怕悶同埋成績會退步啦

 

套裝價$399 (原價$467) 

 

 

產品不包郵,到付或門市自取